Interessant

Vanlige oksosyreforbindelser

Vanlige oksosyreforbindelser

Oksosyrer er syrer som inneholder et hydrogenatom bundet til et oksygenatom. Disse syrene dissosieres i vann ved å bryte denne bindingen og danne hydroniumioner og et polyatomisk anion. Tabellen nedenfor viser vanlige oksosyrer og tilhørende anioner.

Vanlige oksosyrer og tilknyttede anioner

oksosyreFormelanionAnionformel
eddiksyreCH3COOHacetatCH3COO-
kullsyreH2CO3karbonatCO32-
klorsyreHClO3kloratClO3=
klorsyreHClO2klorittClO2-
hypoklorsyreHClOhypoklorittClO-
jodsyreHIO3iodateIO3-
salpetersyreHNO3nitratNEI3-
salpetersyreHNO2nitrittNEI2-
perklorsyreHClO4perkloratClO4-
fosforsyreH3PO4fosfatPO43-
fosforsyreH3PO3phosphitePO33-
svovelsyreH24sulfat42-
svovelsyreH23sulfitt32-


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos