Interessant

Doblet Obama den nasjonale gjelden?

Doblet Obama den nasjonale gjelden?

En utbredt e-post som begynte å gjøre rundene i 2009 indirekte hevder president Barack Obama prøvde å doble statsgjelden På ett år, antagelig i sitt første budsjettforslag etter tiltredelse.

E-posten påkaller navnet Obamas forgjenger, tidligere president George W. Bush, i å prøve å gjøre sitt poeng om den demokratiske presidenten og den voksende nasjonale gjelden.

La oss ta en titt på e-posten:

"Hvis George W. Bush hadde foreslått å doble statsgjelden - som hadde tatt mer enn to århundrer å akkumulere - på ett år, ville du da ha godkjent det?
"Hvis George W. Bush da hadde foreslått å doble gjelden på nytt innen ti år, ville du da ha godkjent det?"

E-posten konkluderer: "Så, si meg igjen, hva er det med Obama som gjør ham så strålende og imponerende? Kan ikke tenke på noe? Ikke bekymre deg. Han har gjort alt dette på 6 måneder - så du har tre år og seks måneder å komme med et svar! "

Dobler du ned på statsgjelden?

Er det noen sannhet i påstanden som Obama foreslo for å doble statsgjelden på ett år?

Neppe.

Selv om Obama gikk på den mest overdådige forbruksfasen som kunne tenkes, ville det ha vært ganske vanskelig å doble det som hadde vært den samlede offentliggjorte gjeld, eller nasjonalgjeld, på mer enn 6,3 billioner dollar i januar 2009.

Det skjedde bare ikke.

Hva med det andre spørsmålet?

Foreslo Obama å doble statsgjelden i løpet av ti år?

I følge anslag fra ikke-partisanske kongressbudsjettkontorer, ble Obamas første budsjettforslag faktisk forventet å doble landets offentlig eide gjeld i løpet av et tiår.

Kanskje dette er kilden til forvirring i kjeden e-post.

CBO anslått at Obamas foreslåtte budsjett ville øke statsgjelden fra 7,5 billioner dollar - rundt 53 prosent av landets bruttonasjonalprodukt - i slutten av 2009 til $ 20,3 billioner - eller 90 prosent av BNP - innen utgangen av 2020.

Den offentlig eide gjelda, også kalt "nasjonalgjeld", inkluderer alle penger som USAs regjering skylder personer og institusjoner utenfor regjeringen.

Nasjonal gjeld nesten doblet under Bush

Hvis du leter etter andre presidenter som nesten doblet den nasjonale gjelden, er kanskje Bush også en skyldige. I følge statskassen var den offentlig eide gjelden 3,3 billioner dollar da han tiltrådte i 2001, og mer enn 6,3 billioner dollar da han gikk av i 2009.

Det er en økning på nesten 91 prosent.

CBO prosjekter gjeld til nesten det dobbelte innen 2048

I juni 2018 anslått CBO at uten store endringer i offentlige utgifter, vil statsgjelden nesten doble seg som en andel av økonomien de neste 30 årene.

Foreløpig (2018) tilsvarer 78 prosent av BNP, GBO prosjekterer at den vil treffe 100 prosent av BNP innen 2030 og 152 prosent innen 2048. På dette tidspunktet vil gjelden som andel av BNP overstige rekordene som ble satt under verdenskrig II.

Mens offentlige utgifter til skjønnsmessige eller valgfrie programmer forventes å holde seg jevn eller til og med redusere, vil veksten i gjelden fortsette å være drevet av helsetjenester og økte utgifter til rettighetsutgifter, som Medicare og Social Security når stadig flere når pensjonisttilværelsen alder.

I tillegg prosjekterer CBO at president Trumps skattekutt vil legge til gjelden, spesielt hvis Kongressen gjør dem permanente. Skattekuttene, som nå er i kraft i 10 år, forventes å redusere regjeringens inntekter med 1,8 billioner dollar gjennom 2028, med enda større reduksjoner i inntektene hvis skattekuttene blir gjort permanente.

"Stor og voksende føderal gjeld de kommende tiårene ville skade økonomien og begrense fremtidig budsjettpolitikk," rapporterte CBO. "Gjeldsmengden som er anslått under den utvidede grunnlinjen vil redusere nasjonal sparing og inntekt på lang sikt; øke regjeringens rentekostnader og legge mer press på resten av budsjettet; begrense lovgiveres mulighet til å svare på uforutsette hendelser, og øke sannsynligheten for en finanspolitisk krise. "

Oppdatert av Robert Longley


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos