Interessant

Hva er den dominante ideologitesen?

Hva er den dominante ideologitesen?

Den dominerende ideologien i et samfunn er samlingen av verdier, holdninger og livssyn som former måten den ser på virkeligheten. Imidlertid hevder sosiologer at den dominerende ideologien bare er en av et mangfold av ideologier som spiller, og at dens fremtredende rolle er det eneste aspektet som skiller den fra andre konkurrerende synspunkter.

I marxismen

Sosiologer er forskjellige om hvordan den dominerende ideologien manifesterer seg. Teoretikere påvirket av skriftene til Karl Marx og Friedrich Engels fastholder at den dominerende ideologien alltid representerer den regjerende klassens interesser over arbeiderne. For eksempel uttrykte ideologien fra det gamle Egypt som representerte faraoen som en levende gud og derfor ufeilbarlig, klart faraoen, hans dynasti og hans entourage interesser. Den borgerlige kapitalismens dominerende ideologi fungerer på samme måte.

Det er to måter som den dominerende ideologien blir foreviget, ifølge Marx.

  1. Intensjonell forplantning er arbeidet til kultureliter innen den regjerende klassen: dets forfattere og intellektuelle, som deretter bruker massemedier for å spre ideene sine.
  2. Spontane formeringer skjer når massemediemiljøet er så totalt i sin effektivitet at dets grunnleggende elementer er uten tvil. Selvsensur blant kunnskapsarbeidere, kunstnere og andre sikrer at den dominerende ideologien er ubestridt og status quo forblir

Marx og Engels spådde selvfølgelig at revolusjonerende bevissthet ville feie vekk slike ideologier som holdt makten fra massene. For eksempel ville foreningsdrivende og kollektive handlinger forrykke verdensbildene som er propagert av den dominerende ideologien, ettersom dette er representasjoner av en arbeiderklasseideologi.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos